هیئت محبان امام حسن مجتبی(ع)منتظران مهدی(عج)

hasanie.blog.ir
اعلانات

This Picture is for hasanie

آخرين نظرات

۲۲ مطلب با موضوع «نواونما :: صفر» ثبت شده است

حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


سید جواد عرب (روضه)دریافت


سید جواد عرب (زمینه)دریافت


کربلایی حسن کرانی (واحد-سنگین)دریافت


سید جواد عرب (واحد)دریافت


سید جواد عرب (واحد)دریافت


کربلایی حسن کرانی (واحد)دریافت

سید جواد عرب (تک)دریافت


کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت


حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


حاج جواد کریمی(روضه)دریافت


حاج جواد کریمی(زمینه)دریافت


حاج جواد کریمی(شور)دریافت


حاج جواد کریمی(واحد-سنگین)دریافت


کربلایی حسن کرانی(واحد)دریافت


کربلایی حسن کرانی(واحد)دریافت
کربلایی حسن کرانی(تک)دریافت
حاج جواد کریمی(شور)دریافت
حاج جواد کریمی(شور)دریافت
حاج جواد کریمی(روضه پایانی)دریافت

حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(روضه)دریافت


کربلایی حسن کرانی(زمینه)دریافت


کربلایی حسن کرانی(واحد-سنگین)دریافت


کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت


کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت


کربلایی حسن کرانی(روضه پایانی)دریافت


حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(روضه)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(زمینه)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(ذکر)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(شور)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(روضه پایانی)دریافت
حاج زین العابدین غلام -حاج جواد کریمی(روضه)دریافت

حاج زین العابدین غلام(روضه)دریافت

برادر حاجی میرزائی(شور)دریافت

کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت

حاج جواد کریمی(واحد سنگین)دریافت

حاج جواد کریمی(واحد)دریافت

حاج جواد کریمی(واحد)دریافت

حاج جواد کریمی(شور)دریافت

حاج زین العابدین غلام(شور)دریافتحجت الاسلام میرافخمی(احکام)..............................دریافت
حجت الاسلام والمسلمین احمدی راد........................دریافت
حاج جواد کریمی(روضه).........................................دریافت
حاج جواد کریمی(زمینه).........................................دریافت
کربلایی حسن کرانی(شور)....................................دریافت
کربلایی حسن کرانی(شور)....................................دریافت

متاسفانه بدلیل مشکلات صوت از گذاشتن بقیه مراسم شب آخر  معذوریم.   التماس دعا

سخنرانی-شیخ عباس چگینیدریافت


روضه-حاج سیدصادق عبادیدریافت


زمینه-حاج جواد کریمیدریافت

متاسفانه بدلیل مشکلات صوت از گذاشتن زمینه معذوریم. التماس دعا

سخنرانی-شیخ عباس چگینیدریافت


روضه-حاج سیدصادق عبادیدریافت


واحد سنگین-کربلایی حسن کرانیدریافت


واحد-کربلایی حسن کرانیدریافت


واحد-کربلایی حسن کرانیدریافت


تک-کربلایی حسن کرانیدریافت


شور-کربلایی حسن کرانیدریافت


سخنرانی-شیخ عباس چگینیدریافت


روضه-حاج سیدصادق عبادیدریافت


زمینه-حاج جواد کریمیدریافت


واحد سنگین-حاج جواد کریمیدریافت


واحد-حاج جواد کریمیدریافت


واحد-حاج جواد کریمیدریافت


تک-کربلایی حسن کرانیدریافت


شور-کربلایی حسن کرانیدریافت


شور-کربلایی حسن کرانیدریافت

سخنرانی-شیخ عباس چگینیدریافت


روضه-حاج سیدصادق عبادیدریافت


زمینه-کربلایی حسن کرانیدریافت


شور-کربلایی حسن کرانیدریافت


شور-کربلایی حسن کرانیدریافت


روضه آخر-حاج جواد کریمیدریافت