هیئت محبان امام حسن مجتبی(ع)منتظران مهدی(عج)

hasanie.blog.ir
اعلانات

This Picture is for hasanie

آخرين نظرات

۱۰ مطلب با موضوع «مراسمات اخیر» ثبت شده است

حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


سید جواد عرب (روضه)دریافت


سید جواد عرب (زمینه)دریافت


کربلایی حسن کرانی (واحد-سنگین)دریافت


سید جواد عرب (واحد)دریافت


سید جواد عرب (واحد)دریافت


کربلایی حسن کرانی (واحد)دریافت

سید جواد عرب (تک)دریافت


کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت


حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


حاج جواد کریمی(روضه)دریافت


حاج جواد کریمی(زمینه)دریافت


حاج جواد کریمی(شور)دریافت


حاج جواد کریمی(واحد-سنگین)دریافت


کربلایی حسن کرانی(واحد)دریافت


کربلایی حسن کرانی(واحد)دریافت
کربلایی حسن کرانی(تک)دریافت
حاج جواد کریمی(شور)دریافت
حاج جواد کریمی(شور)دریافت
حاج جواد کریمی(روضه پایانی)دریافت

حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(روضه)دریافت


کربلایی حسن کرانی(زمینه)دریافت


کربلایی حسن کرانی(واحد-سنگین)دریافت


کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت


کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت


کربلایی حسن کرانی(روضه پایانی)دریافت


حجت الاسلام نصراللهی(سخنرانی)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(روضه)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(زمینه)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(ذکر)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(شور)دریافت


کربلایی محمد نداف پور(روضه پایانی)دریافت
حاج زین العابدین غلام -حاج جواد کریمی(روضه)دریافت

حاج زین العابدین غلام(روضه)دریافت

برادر حاجی میرزائی(شور)دریافت

کربلایی حسن کرانی(شور)دریافت

حاج جواد کریمی(واحد سنگین)دریافت

حاج جواد کریمی(واحد)دریافت

حاج جواد کریمی(واحد)دریافت

حاج جواد کریمی(شور)دریافت

حاج زین العابدین غلام(شور)دریافتحجت الاسلام میرافخمی(احکام)..............................دریافت
حجت الاسلام والمسلمین احمدی راد........................دریافت
حاج جواد کریمی(روضه).........................................دریافت
حاج جواد کریمی(زمینه).........................................دریافت
کربلایی حسن کرانی(شور)....................................دریافت
کربلایی حسن کرانی(شور)....................................دریافت

جنبش دفاع از مردم مظلوم یمن

سرود- حاج جواد کریمی دریافت
مدح- کربلایی محمد نداف پور دریافت
سرود- کربلایی محمد نداف پور دریافت
مدح- حاج سید صادق عبادی دریافت

حجت الاسلام والمسلمین نصرالهی(سخنرانی) دریافت
مدح- حاج جواد کریمی دریافت
سرود- حاج جواد کریمی دریافت
سرود- حاج جواد کریمی دریافت
مدح- حاج جواد کریمی دریافت
کربلایی مسعود یعقوبی(سرود) دریافت
حاج جواد کریمی(سرود) دریافت
حاج جوادکریمی(مدح) دریافت
حاج جواد کریمی(سرود) دریافت
کربلایی حسن کرانی(سرود) دریافت
کربلایی حسن کرانی(سرود) دریافت
کربلایی حسن کرانی(سرود) دریافت